TERUGROEPACTIE - RAPPEL

Categoriën:
April 2021
 
TERUGROEPACTIE 

CamelBak Products LLC roept vrijwillig bepaalde doppen terug die zijn verkocht met Podium-drinkbussen.
 
Het betreft hier de doppen van de CamelBak Podium bottle 0,6 liter in de kleur Carbon, productcode 1876002062 met de datumcode H19039H19063 of H19175.
 
Zie onderstaande foto om te zien waar u de datumcode kunt vinden.
 
Als uw dop van deze datumcode is voorzien vragen wij u de dop ONMIDDELLIJK weg te gooien voor uw voortdurende veiligheid!
Als uw dop niet de vermelde datumcode heeft, valt uw product niet onder de terugroepactie.
 
 
Let op: De kleine siliconen drinktuit van de betreffende flesdoppen kan losraken tijdens het drinken, wat een potentieel verstikkingsgevaar zou kunnen opleveren
 
Om een gratis zwarte vervangende dop aan te vragen: stuur uw naam, adres, datumcode van de dop en een foto van de onderkant van de dop met daarop de datumcode naar:
info@robijns.nl
 
Wij nemen de veiligheid van CamelBak-gebruikers serieus en streven naar transparantie. Daarom hebben we ervoor gekozen om de doppen terug te roepen.
 

 
RAPPEL
 
CamelBak Products LLC rappelle volontairement certains bouchons vendus avec les bouteilles Podium.
 
Cela concerne les bouchons de la bouteille CamelBak Podium 0,6 litre de couleur Carbon, code produit 1876002062 avec date code H19039H19063 ou H19175.
 
Voir la photo ci-dessous pour trouver le code de date.
 
Si votre bouchon porte ce code de date, nous vous demandons de la jeter IMMÉDIATEMENT pour votre sécurité!
Si votre bouchon n’a pas le code de date indiqué, votre produit n’est pas soumis au rappel.
 
 
 
Attention: le petit bec en silicone des bouchons de bouteille concernés peut se détacher en buvant, ce qui peut présenter un risque d’étouffement potentiel.
 
Pour demander un bouchon de remplacement noir gratuit: envoyez votre nom, adresse, code date de bouchon et une photo du bas du bouchon avec le code date à:
info@robijns.nl
 
Nous prenons la sécurité des utilisateurs de CamelBak très sérieux et nous voulons être transparents. C’est pourquoi nous avons choisi de rappeler les bouchons.