Privacy

Privacybeleid van Robijns B.V.

Hier leest u over ons privacy beleid en de bescherming van uw persoonsgegevens. Robijns B.V. verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsuitoefening. Er worden niet meer gegevens verwerkt, dan strikt noodzakelijk. Basis voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de overeenkomst tot koop en verkoop.
 
Robijns B.V. belooft uw privacy te eerbiedigen en uw persoonsgegevens te beschermen:
 • Wij zij geheel transparant wat betreft de persoonsgegevens, die we verzamelen en het gebruik ervan
 • Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft voor de in ons privacybeleid bepaalde doeleinden
 • Als u ons meedeelt geen commerciële berichten te willen ontvangen, zullen wij u deze niet meer sturen
 • Wij passen de nodige maatregelen toe om uw informatie te beschermen en deze veilig te bewaren
 • Wij eerbiedigen uw privacyrechten en we zullen desgewenst de informatie, die wij van u hebben, aan u overdragen
Onverminderd de rechten die u toekomen volgens de van toepassing zijnde wetten (AVG / GDPR) heeft het privacybeleid en de voorgaande informatie geen contractueel karakter.
 

Uw rechten

Onder de AVG / GDPR heeft u de volgende rechten:
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op de beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op vergetelheid

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten tot inzage uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar: info@robijns.nl. Wij zullen op dit verzoek binnen 4 weken per e-mail reageren. U kunt uw persoonsgegevens inzien op ons kantooradres. Ook kunt u eventuele onjuistheden door een Robijns medewerk(st)er ter plaatse laten wijzigen.
 

Onze website

Robijns.nl is in beheer bij onze partner Ambrix waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding (slotje in de adresbalk). Dit laatste geldt ook voor onze webshop.
 

Google Analytics op onze website

Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van google analytics tracking. Conform de regelgeving van de AVG worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan 26 maanden.
 
Graag informeren wij u over het feit dat wij Google Analytics-cookies gebruiken:
 • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
 • gegevens delen' is uitgezet;
 • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.