Teamsamenstelling Robijns gewijzigd

Categoriën:
Helaas heeft de samenwerking tussen Robijns en de onlangs in dienst getreden Rob Poelman niet datgene opgeleverd wat beide partijen ervan verwacht hadden. Daarom werd besloten om per 1 juni jl. de samenwerking te beëindigen. Daarentegen zal oud-medewerker Dennis van der Gronden per half juni weer Robijns komen versterken en een aantal buitendiensttaken op zich nemen.